Det är det mest naturliga i världen. Ändå är det så svårt för många av oss. Kanske beror det på att sömn inte är något man kan "bli bra" på...

Till skillnad från det mesta i livet går det inte att vara bäst på insomning. Den antingen sker eller inte sker. Bara så. Inget mer.

Sömn är ingen prestationssport!

Dessutom krävs en viss grad av omedvetenhet för att kunna somna. Det går inte att aktivt försätta sig i tillståndet sömn, som ju är ett slags överlämningsprocess, där det som är ens medvetna jag gradvis tonar över i ens omedvetna dito.

Och det kan ju vara skrämmande...

För vi lever ju generellt under presumtionen att vi är medvetna varelser...

Att vi har koll på läget.

Och så kan vi ju tro...

Fast det inte stämmer.

Vi har ju på riktigt ingen aning..

Om någonting!

Jag vet inte varför, men den tanken brukar hjälpa mig när jag har svårt att släppa taget och somna:

- Jag har ingen aning, och det är som det ska!

/Henrik Ståhl